Prague Microfestival 2013

5. ročník pražské, plně dvojjazyčné neziskové platformy pro inovativní a translokální tvorbu the 5th issue of Prague's bilingual, non-profit platform for innovative & translocal poetry

Jeroen Nieuwland

JEROEN NIEUWLAND (1978) byl v minulosti (spolu)zakladatelem a/nebo přispěvatelem nyní povětšinou zaniklých časopisů (Amber, ibid, Cleaves). Některé z jeho článků a recenzí lze najít v periodikách jako jsou VLAK, Jacket2, The Rumpus, galatea resurrects. Nejnovějši básně zveřejňuje na webu transversalinflections.wordpress.com, kam nepřestává investovat všech 10000 hodin svého času.

JEROEN NIEUWLAND (1978) was (co)founder &/or contributing editor of now mostly defunct poetry magazines (Amber, ibid, Cleaves). Some of his essays and reviews can be found in VLAK, Jacket2, The Rumpus, galatea resurrects. Recent poems are at transversalinflections.wordpress.com where he is still putting in his 10000 hours.

No comments yet»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: