Prague Microfestival 2013

5. ročník pražské, plně dvojjazyčné neziskové platformy pro inovativní a translokální tvorbu the 5th issue of Prague's bilingual, non-profit platform for innovative & translocal poetry

Robert Kiely

ROBERT KIELY zásadně neusedá do luxusních křesel bez předchozího písemného svolení. Jeho práce se objevila v časopisech cancan, VLAK, streetcake magazine a dalších. V současné době dopisuje dizertaci o užití i zneužití mysticismu v próze a kritickém díle Samuela Becketta.

ROBERT KIELY always seeks written approval before sitting in luxurious chairs. His work has appeared in cancan, VLAK, streetcake magazine and others. He is currently completing a PhD on the use and abuse of mysticism in the prose and criticism of Samuel Beckett.

rk3am

No comments yet»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: