Prague Microfestival 2013

5. ročník pražské, plně dvojjazyčné neziskové platformy pro inovativní a translokální tvorbu the 5th issue of Prague's bilingual, non-profit platform for innovative & translocal poetry

Zuzana Husárová

ZUZANA HUSÁROVÁ má doktorát z literární vědy (ÚSvL SAV) a učí hlavně americkou literaturu na PdF UK v Bratislave a elektronickou literaturu na MU v Brne. Spolu s Bogumiłou Suwarou editovala knihu V sieti strednej Európy: nielen o elektronickej literatúre. Je autorkou experimentální literatury s využitím různych médií a s Ľubomírom Panákom vytvořila několik interaktivních literárních děl. S Amaliou Roxanou Filip spolupracuje na transmediálním projektu liminal, který také na festivalu představí. Je jednou z autorů novo-mediální performance Skúmanie javov. Její teoretická a umelecká díla se objevila v amerických časopisech (Drunken Boat, BathHouse Hypermedia Journal, Yes, Poetry, SpringGun, EBR), v Evropě a Korei. Zajímá se o inovaci v literatuře a mediálním umění.
Webová stránka: http://www.zuz.husarova.net.

ZUZANA HUSÁROVÁ has a PhD in literary studies and teaches mostly American literature in Bratislava and electronic literature in Brno. Together with Bogumiła Suwara she co-edited V sieti strednej Európy: nielen o elektronickej literatúre (In the Net of Central Europe: On Not Only Electronic Literature). She creates works of experimental literature using various media and, together with Ľubomír Panák, has co-authored several interactive literary works. With Amalia Roxana Filip she works on a transmedia project liminal, which will be her festival performance. She has participated in the neo-media performance Skúmanie javov (Examining Phenomena). His theoretical and creative works have appeared in the magazines Drunken Boat, BathHouse Hypermedia Journal, Yes, Poetry, SpringGun, EBR), as well as in Europe and Korea. Her field of interest is innovation in literature and media art. Personal website: http://www.zuz.husarova.net.

No comments yet»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: