Prague Microfestival 2013

5. ročník pražské, plně dvojjazyčné neziskové platformy pro inovativní a translokální tvorbu the 5th issue of Prague's bilingual, non-profit platform for innovative & translocal poetry

Amalia Roxana Filip

AMALIA ROXANA FILIP se věnuje živým vizuálům, působí kako grafička a občasně jako fotografka, DJka a vedoucí workshopů pro děti. V minulosti byla členkou sdružení Buryzone, Burundi, Itchy Bit, aktivně se zúčastnila akcí jako například Radio Territories, Electrolobby Ars Electronica, Make Art Festival a výstavy Type Yourself. Momentálně vede festival živých vizuálů a.live a je grafičkou časopisu pro experimentální literaturu Kloaka. Spolupracuje na různych projektech: restlessnest.org, Projekt KID a se Zuzanou Husárovou na vizuální poezii. Spolupracuje na novo-mediální performanci Skúmanie javov.
Webová stránka: http://www.chaosdroid.itchybit.org

AMALIA ROXANA FILIP creates live visuals, is a graphic designer, photographer, DJ and an organizer of workhsops for children. She has been a member of groups such as Buryzone, Burundi and Itchy Bit, and has actively taken part in events such as Radio Territories, Electrolobby Ars Electronica, Make Art Festival and the exhibition Type Yourself. Currently she is the director of the a.live festival of live visuals, the graphic designer of the Slovak magazine for experimental literature Kloaka and a co-author of projects such as the new media performance Skúmanie javov (Examining Phenomena), restlessnest.org and Project KID. Together with Zuzana Husárová she creates visual poetry. http://www.chaosdroid.itchybit.org

No comments yet»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: