Prague Microfestival 2013

5. ročník pražské, plně dvojjazyčné neziskové platformy pro inovativní a translokální tvorbu the 5th issue of Prague's bilingual, non-profit platform for innovative & translocal poetry

Michel Delville

MICHEL DELVILLE je hudebník, spisovatel a učitel narozený v roce 1969 v belgickém Liège. Od poloviny 80. let se věnuje komponování a koncertům alternativní hudby. Mezi jeho poslední projekty patří kvintet The Wrong Object (založený 2002), douBt a Machine Mass feat. V posledních několika letech, které byly velmi produktivním obdobím, ho koncertní vystoupení zavedla do Japonska, Anglie, Německa, Francie, Itálie, Nizozemí, Walesu, České republiky, Slovenska, Řecka, Lucemburska a Belgie. Delville v současnosti vyučuje literaturu and komparatistiku na University of Liège, kde je ředitelem Interdisciplinárního centra pro aplikovanou poetiku. Je autorem několika knih z oboru srovnávací poetiky a interdisciplinárních studií, z nichž nejčerstvější je Crossroads Poetics (Litteraria Pragensia).

MICHEL DELVILLE is a musician, writer and teacher born in Liège, Belgium, in 1969. He has been performing and composing alternative music since the mid-1980s. His most recent projects include the quintet The Wrong Object (which he founded in 2002), douBt, Machine Mass feat. The last few years have been a productive period, with recording and touring taking Delville to many different countries (including Japan, England, Germany, France, Italy, the Netherlands, Wales, the Czech Republic, Slovakia, Greece, Luxembourg and Belgium). Delville currently teaches literature and comparative literature at the University of Liège, where he directs the Interdisciplinary Center for Applied Poetics. He is the author of several books pertaining to comparative poetics and interdisciplinary studies, the most recent one being Crossroads Poetics (Litteraria Pragensia).

No comments yet»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: