Prague Microfestival 2013

5. ročník pražské, plně dvojjazyčné neziskové platformy pro inovativní a translokální tvorbu the 5th issue of Prague's bilingual, non-profit platform for innovative & translocal poetry

Susana Gardner

Susana Gardner je autorkou sbírek poezie HERSO (Black Radish Books, 2011) a [ LAPSED INSEL WEARY ] (The Tangent Press, 2008). Její třetí kniha, Cuntstruck Lithe Guttersnipes se právě připravuje k vydání v nakladatelství Xexoxial Editions. Kromě toho vydala několik básnických sešitů, mezi nimi Hyper-Phantasie Constructs (Dusie Kollektiv, 2010) a Herso (University of Theory and Memorabilia Press, 2009). Její básně byly publikovány v mnoha internetových i tištěných časopisech včetně titulů Jacket, How2, Puerto Del Sol a Cambridge Literary Review. Její poezie byla zahrnuta do několika antologií, například 131.839 slög með bilum (131 839 znaků včetně mezer) (Ntamo, Finsko, 2007) a NEJEN PRO MATKY: SOUČASNÁ POEZIE O ROZENÍ A VÝCHOVĚ DĚTÍ (Fence Books, United States, 2007). Žije ve švýcarském Curychu, kde vede internetový časopis o poezii a experimentální nakladatelský kolektiv Dusie.

Susana Gardner is the author of the full-length poetry collections HERSO (Black Radish Books, 2011) and [ LAPSED INSEL WEARY ] (The Tangent Press, 2008). Her third book, Cuntstruck Lithe Guttersnipes is forthcoming from Xexoxial Editions. She has published several chapbooks, including Hyper-Phantasie Constructs (Dusie Kollektiv, 2010) and Herso (University of Theory and Memorabilia Press, 2009). Her poetry has appeared in many online and print publications including Jacket, How2, Puerto Del Sol, and Cambridge Literary Review among others. Her work has also been featured in several anthologies, including 131.839 slög með bilum (131,839 keystrokes with spaces) (Ntamo, Finland, 2007) and NOT FOR MOTHERS ONLY: CONTEMPORARY POEMS ON CHILD-GETTING AND CHILD-REARING (Fence Books, United States, 2007). She lives in Zürich, Switzerland, where she also edits and curates the online poetics journal and experimental kollektiv press, Dusie.

gardner2

No comments yet»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: