Prague Microfestival 2013

5. ročník pražské, plně dvojjazyčné neziskové platformy pro inovativní a translokální tvorbu the 5th issue of Prague's bilingual, non-profit platform for innovative & translocal poetry

Aleš Čermák

ALEŠ ČERMÁK (*1984) je autor, editor a zakladatel nezávislého nakladatelství Ausdruck Books. Ve svojí práci se tématicky zaobírá společenským myšlením, literaturou, scénářem a možnostmi lidské interakce. Jeho webové stránky jsou dostupné na: http://alescermak.blogspot.cz/.

ALEŠ ČERMÁK (*1984) is an an author, editor and founder of the independent publishing house Ausdruck Books. In his work he deals with the topics of social thinking, literature, script and possibilities of human interaction. His personal website can be found at: http://alescermak.blogspot.cz/.

No comments yet»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: