Prague Microfestival 2013

5. ročník pražské, plně dvojjazyčné neziskové platformy pro inovativní a translokální tvorbu the 5th issue of Prague's bilingual, non-profit platform for innovative & translocal poetry

Ondřej Buddeus

Ondřej Buddeus je překladatel, básník a publicista. Vystudoval Filozofickou fakultu UK, kde píše doktorskou práci na skandinavistice. Překládá z němčiny a norštiny (Josef Winkler, Theodor Herzl, Jan Erik Vold, Audun Mortensen, Christian Futscher). Je šéfredaktorem časopisu pro současnou poezii Psí víno. Jeho texty byly přeloženy do němčiny, italštiny, polštiny a angličtiny. V roce 2011 mu vydalo nakladatelství Petr Štengl debutovou sbírku textů 55 007 znaků včetně mezer. V tomtéž roce vydal ve spolupráci s Alžbětou Skálovou a Martinou Kupsovou obrázkovou knížku pro dospělé Orangutan v zajetí má sklony k obezitě v nakladatelství Napoli. Za svůj debut byl nominován do výběru na literární cenu Magnesia Litera a Cenu Jiřího Ortena.

Ondřej Buddeus is a Czech translator, poet and essayist. He studies at the Faculty of Arts, Charles University Prague, where he writes his doctoral thesis in Scandinavian studies. He translates from German and Norwegian (Josef Winkler, Theodor Herzl, Jan Erik Vold, Audun Mortensen, Christian Futscher) and is an editor-in-chief of the Czech contemporary poetry magazine Psí víno. Some of his texts have been translated into German, Italian, Polish and English. In 2011 he has published a début poetry collection 55 007 znaků včetně mezer. In the same year he has collaborated with Alžběta Skálová and Martina Kupsová on the creation of a picture book for playful adults Orangutan v zajetí má sklony k obezitě published with Napoli Press. For his début collection he was included among the nominees for the Magnesia Litera and Cena Jiřího Ortena prizes.

OBUddeus

No comments yet»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: