Prague Microfestival 2013

5. ročník pražské, plně dvojjazyčné neziskové platformy pro inovativní a translokální tvorbu the 5th issue of Prague's bilingual, non-profit platform for innovative & translocal poetry

Paal Bjelke Andersen

PAAL BJELKE ANDERSEN žije a tvoří v norském Oslu. Je jedním z dramaturgů literárního festivalu Audiatur, vede Folkebiblioteket, program prednášek a literárních večerů v jedné z knihoven v Oslu, a řídí nakladatelství Attåt, které se specializuje na konceptuální literaturu. Působil jako redaktor časopisu nypoesi. Překládá autory konceptuální literatury (R. Fitterman, V. Place ad.) a současnou iránskou poezii, vydal sbírky textů Navnet (Jméno, 2010), The Grefsen Address (2010) nebo Dugnad (2010).

PAAL BJELKE ANDERSEN lives and works in Oslo, Norway. He is one of the programme managers of the Audiatur literary festival and runs Folkebiblioteket (The Public Library), a series of talks and readings at one of the public libraries in Oslo and Attåt press which specializes in works of conceptual literature. He was as an editor of the nypoesi magazine. He translates authors of conceptual writing (R. Fitterman, V. Place etc.) and contemporary Iranian poets. He is the author of Navnet (The Name, 2010), The Grefsen Address (2010), Dugnad (2010) and other books.

No comments yet»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: