Prague Microfestival 2013

5. ročník pražské, plně dvojjazyčné neziskové platformy pro inovativní a translokální tvorbu the 5th issue of Prague's bilingual, non-profit platform for innovative & translocal poetry

Al Soleiman, Marwan

MARWAN AL SOLEIMAN je básník, hudebník, pedagog, stavební inženýr. Pochází ze Sýrie, kde žil do svých osmnácti let. Do České republiky přijel v roce 1982. V roce 1997 založil kapelu ZIRIAB, první arabskou kapelu v Čechách. Přednáší o arabské hudbě a kultuře. Píše poezii v arabském a českém jazyce.

MARWAN AL SOLEIMAN is a poet, musician, pedagogue and construction engineer. He comes from Syria where he had been living until the age of eighteen; in 1982 he moved to the Czech republic. In 1997 he founded the ZIRIAB band, the first Arabian band in the Czech Republic. He lectures on Arabian music and culture and writes poetry in both Arabian and Czech.

No comments yet»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: