Prague Microfestival 2013

5. ročník pražské, plně dvojjazyčné neziskové platformy pro inovativní a translokální tvorbu the 5th issue of Prague's bilingual, non-profit platform for innovative & translocal poetry

Armand, Louis

LOUIS ARMAND se narodil v Sydney a od roku 1994 žije v Praze, kde je vedoucím Centra pro kritickou a kulturní teorii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Je autorem čtyř próz, pátou pod názvem Canicule připravuje k vydání v nakladatelství Equus Press. Napsal či sestavil více než desítku odborných knih, mezi nimi Contemporary Poetics (Evanston: Northwestern University Press, 2007). Je autorem osmi básnických sbírek, poslední z nich, Synopticon (2012), napsal společně s Johnem Kinsellou. Sbírka Letters from Ausland (Vagabond, 2011) vyšla česky pod názvem Pohlednice z Auslandu. Jeho televizní scénář Claire Obscur získal čestné uznání na Trieste Film Festival 2009. Je šéfredaktorem nakladatelství Litteraria Pragensia Books se sídlem v Praze, editorem revue VLAK a zakladatelem Pražského mezinárodního festivalu poezie (Prague International Poetry Festival, 2005) a také básnického festivalu Prague Micro-Festival (2009-).

LOUIS ARMAND was born in Sydney and since 1994 has lived in Prague, where he is the director of the Centre for Critical; Cultural Theory at the Faculty of Arts, Charles University. He is the author of four volumes of prose fiction, the fifth one, Canicule, is due out with Equus Press in April 2013 and has authored and edited a dozen volumes of non-fiction, including Contemporary Poetics (Evanston: Northwestern University Press, 2007). He is the author of eight collections of poetry, most recently Synopticon with John Kinsella (2012). His screenplay Clair Obscur won honourable mention at the 2009 Trieste Film Festival. He is general editor at the Prague-based publishing house Litteraria Pragensia Books, the editor ov VLAK magazine and the founder of the Prague International Poetry Festival (2005), as well as Prague Micro-Festival (2009-).

armand

No comments yet»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: