Prague Microfestival 2013

5. ročník pražské, plně dvojjazyčné neziskové platformy pro inovativní a translokální tvorbu the 5th issue of Prague's bilingual, non-profit platform for innovative & translocal poetry

Buixaderas, Elena

ELENA BUIXADERAS (1969, Murcia), je španělská básnířka, prozaička a překladatelka. Vystudovaná fyzička trvale pobývá v České republice, kde působí mimo jiné na Fyzikálním ústavu při Akademii věd ČR. Svou vědeckou práci kombinuje s literárními aktivitami. Je držitelkou ceny Ceny Otto Wichterla. Vydala řadu básnických knih a knih povídek. Je držitelkou několika španělských ocenění. Od roku 2004 se v Praze podílí na organizaci španělských literárních setkání.

ELENA BUIXADERAS (1969, Murcia) is a Spanish poet, prose writer and translator. Having studied physics, she now lives in Prague, where she works as a member of the Institute of Physics at the Academy of Sciences of the Czech Republic. She is active both as a scientist and a writer. She is a winner of the Otto Wichterle Award and the author of several poetry and short story collections. Since 2004 she has been active as an organizer of Spanish literary readings in Prague.

No comments yet»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: