Prague Microfestival 2013

5. ročník pražské, plně dvojjazyčné neziskové platformy pro inovativní a translokální tvorbu the 5th issue of Prague's bilingual, non-profit platform for innovative & translocal poetry

Kdo jsme?

Ředitelka festivalu: Olga Peková
Organizační tým: Louis Armand, Ondřej Buddeus, Ewelina Chiu, Elizabet Kovačeva, David Vichnar
Komunikace s médii: Ondřej Buddeus, Tereza Novická, Olga Peková
Překladatelé: Teáta Binar, Tereza Novická, Alena Kopečná, Elizabet Kovačeva, Olga Peková, Simona Schröderová, David Vichnar
Fotograf: Vadim Erent, Ry Hallada

Partneři: Vlak Magazine, Psí Víno, Petr Štengl, Equus Press, Litteraria Pragensia Books, Dusie Press, Rakouské kulturní fórum, Ústav anglofonních literatur a kultur FF UK

Festival probíhá za laskavého finančního příspění grantového programu Magistrátu Hlavního města Prahy.

Kontakt: praguemicrofestival@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/PrazskyMicrofestival

Historie Pražského Microfestivalu (PMF) sahá do roku 2004, kdy se v Praze odehrál Pražský mezinárodní festival poezie (Prague International Poetry Festival). Ten byl přelomovou událostí na úrovni současného Festivalu spisovatelů Praha a hostil více než 40 spisovatelů z více než 20 zemí (včetně jmen jako Charles Bernstein, Andrej Soznovsky, Tomaz Salamun, Drew Milne, Jaroslav Rudiš, Sudeep Sen, Anselm Hollo). Na rozdíl od Festivalu spisovatelů byl Pražský mezinárodní festival poezie začleněn do místní kultury, akce se odehrávaly na místech se zavedenou tradicí literárních čtení a jeho cílem bylo především zprostředkovat dialog mezi spisovateli a návštěvníky z publika. Vlastní historie PMF se datuje od dubna 2009, kdy skupina básníků z Austrálie (Pam Brown, Phil Hammial, Jill Jones, Mike Farrell) a z Irska (Trevor Joyce, Maurice Scully) navštívila Prahu díky finanční podpoře Australské rady a irského Ministerstva zahraničí. Za spoluúčasti britského básníka Kevina Nolana a skupiny místních českých i anglicky píšících autorů se tato společná týdenní návštěva stala prvním ročníkem Micro-festivalu. Od té doby Pražský Microfestival proběhl ve třech ročnících a stal se zavedenou a významnou akci na pražské literární scéně, jediným nekomerčním festivalem pořádaným v tomto rozsahu. Od roku 2011 jsou oficiálními partnery PMF také časopis Psí víno a nakladatelství Petr Štengl, u nějž pod názvem Polibek s rozvodnou v roce 2012 vyšla první antologie festivalových překladů do češtiny. Více informací z historie PMF najdete v sekcích zasvěcených jednotlivým ročníkům.

PMF si klade za cíl poskytovat komunikační platformu pro básníky, kteří se pohybují vně okruhu již existujícího Festivalu spisovatelů, který se orientuje převážně na zavedené autory a je zaměřen především komerčně. PMF je oproti tomu nekomerční událostí, organizovanou z řad umělců, dobrovolníků a studentů; vstup na všechny večery je bezplatný a festival je plně dvojjazyčný (jeho jazyky jsou angličtina a čeština). Zaměření festivalu je trojí: představovat inovativní/experimentální proudy v poezii; tvrobu, která se pohybuje napříč žánry a médii (výtvarné umění, hudba, film); a tvrobu, kterou lze definovat jako široce „translokální“, tj. vznikající mimo rámec nacionalismu a zabývající se široce kosmopolitní agendou. Festival usiluje o představování nových inovativních přístupů českému publiku stejně tak jako o zviditelnění Prahy na mapě evropských kulturních metropolí jako města vpradvě kosmopolitního, jehož obyvatelé všech národností a původů přispívají k živé a jedinečné literární kultuře.

K cílovému publiku PMF patří každý se zájmem o novou tvorbu, o experiment. Letošní ročník se uskuteční v partnerství s revue VLAK a časopisem Psí víno ve studentském klubu K4, populárním místem setkávání mnoha českých i zahraničních umělců a diváků.

No comments yet»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: