Prague Microfestival 2013

5. ročník pražské, plně dvojjazyčné neziskové platformy pro inovativní a translokální tvorbu the 5th issue of Prague's bilingual, non-profit platform for innovative & translocal poetry

Quinn, Justin

JUSTIN QUINN (1968, Dublin) žije od poloviny devadesátých let v Praze. Přednáší na katedře anglofonních literatur a kultur filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dlouhodobě se věnuje překladu básní Petra Borkovce, J. H. Krchovského nebo Ivana Blatného. Petru Borkovcovi je například věnována jeho poslední básnická sbírka Vlny a strom, která vyšla v češtině. Je autorem čtyř básnických knih: The ‘O’o’a’a’ Bird (1995), Privacy (1999), Fuselage (2002) and Waves & Trees (2006). The ‘O’o’a’a’ Bird byla nominována na Forward Poetry Prize. Je zakladatelem a editorem básnického časopisu Metre a publikoval několik kritických studií.

JUSTIN QUINN (1968, Dublin) has been living in Prague since the mid-1990s. He lectures at the Department of Anglophone Literatures and Cultures, Charles University in Prague. As a translator, he has a long-term devotion to the work of Petr Borkovec, J. H. Krchovský and Ivan Blatný. His last poetry collection Vlny a strom, published in Czech, is dedicated to Petr Borkovec. He is the author of four books of poetry: The ‘O’o’a’a’ Bird (1995), Privacy (1999), Fuselage (2002) and Waves & Trees (2006). The ‘O’o’a’a’ Bird has been nominated for the Forward Prize for poetry. He is a founder and the editor of the Metre poetry magazine and the author of several works of literary criticism.

No comments yet»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: