Prague Microfestival 2013

5. ročník pražské, plně dvojjazyčné neziskové platformy pro inovativní a translokální tvorbu the 5th issue of Prague's bilingual, non-profit platform for innovative & translocal poetry

Jörg Piringer

JÖRG PIRINGER naneštěstí musel svou účast na PMF 2013 odvolat. Omlouváme se.

JÖRG PIRINGER unfortunately had to cancel his participation at PMF 2013. Our sincere apologies.

JÖRG PIRINGER se narodil v roce 1974 a v současnosti žije ve Vídni. Je členem Institutu transakustického výzkumu a členem Vídeňského zeleninového orchestru (Das Erste Wiener Gemüseorchester). Studuje na vídeňské Schule für Dichtung (u osobností jako Curd Duca, Sainkho Namtchylak, atd.). Má magisterský titul z informatiky a je zvukovým básníkem. Více na osobní stránce http://joerg.piringer.net/

JÖRG PIRINGER was born in 1974 and is currently living in Vienna, Austria. He is a member of the Institute for Transacoustic Research, a member of The Vegetable Orchestra (Das Erste Wiener Gemüseorchester). He studies at the Schule für Dichtung in Wien (Curd Duca, Sainkho Namtchylak, etc). He has a master degree in computer science and is a sound poet. Personal website: http://joerg.piringer.net/

No comments yet»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: